Termeni si conditii

Prezentul contract reglementează termenii și condițiile generale privind rezervarea și achiziționarea serviciilor turistice oferite de către S.C. AYRA VOYAGE SRL, având sediul in orasul Agigea, judetul Constanta, înregistrată în registrul comerţului sub nr. J13/10/2018, având CUI 38654401, e-mail ayravoyage@yahoo.com  aplicabile tuturor clienților persoane fizice sau juridice;
Clauzele prevăzute în T.C.G. nu aduc atingere drepturilor părților de a conveni asupra unor Condiții Particulare (specifice) în funcție de negocierea părților și de nevoile specifice ale fiecărui client în parte.
În caz de contradicție între clauzele existente in T.C.G. si Condițiile Particulare vor prevala cele existente in Condițiile Particulare.
Prin efectuarea unei rezervări sau prin cazarea (check-in) la  pensiunea CASA RAUL  clientul își dă expres acceptul cu privire la T.C.G.
Clauzele T.G.C. sunt întocmite cu respectarea OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii.

Tarife

Toate tarifele afișate sunt tarife de cazare în regim de ocupare camera  dubla, suita si apartament cu regim de masa de pensiune completa sau demipensiune(in functie de doleantele clientului).
Toate tarifele sunt exprimate pe noapte si includ  TVA (9%). Tarifele includ taxa hotelieră.
Tarifele pot fi modificate în orice moment, majorările de tarife neafectând rezervările deja confirmate. Reducerile de tarife pot afecta sau nu rezervările confirmate.
Majorarea taxelor și impozitelor (T.V.A., taxă hotelieră, etc.) sau introducerea unor noi taxe și impozite va avea drept efect modificarea atât a tarifelor cât și a rezervărilor deja confirmate.

Efectuarea rezervărilor

Sunt considerate rezervări:
orice comandă transmisă prin orice modalitate cu condiția confirmării de către Pensiunea CASA RAUL  .
orice comandă transmisă prin intermediul platformei de rezervări online din cadru site-ului www.casaraul.ro;
Termenul de valabilitate al rezervărilor este 7 zile, exceptând rezervările în care data cazării survine la mai puțin de 7 zile de la data rezervării, cazuri în care termenul de valabilitate al rezervării va fi menționat prin confirmarea din partea Pensiunii.

Garantarea si plata rezervărilor

Rezervările sunt considerate garantate la momentul confirmării plații.
Plata serviciilor turistice rezervate se poate face prin carte de credit,card de vacanta sau prin plata facturii emisa de Pensiune.
a. În cazul rezervărilor efectuate prin telefon sau e-mail:
– garantarea rezervării se face de către client prin achitarea unui avans de 50% din valoarea totala a rezervării, în termen de cel mult 7 zile, de la data confirmării rezervării, în caz contrar, rezervarea se va anula automat.
– garantarea rezervării din partea Pensiunii se va face ulterior primirii unei dovezi de plata a avansului, transmisă de către client; factura de avans emisa de Pensiune ulterior confirmării plătii garantează rezervarea.
b. In cazul rezervărilor efectuate prin platforma de rezervări online de pe site-ul pensiunii :
– garantarea rezervării de către client se poate face prin carte de credit, după verificarea automata a datelor de card introduse în formularul de rezervare, cu reținerea sumei totale echivalenta cu durata cazări și primirea din partea Pensiunii a confirmării de rezervare emisa automat (in timp real);

Clientul are obligația să verifice detaliile din factură înainte de a achita contravaloarea serviciilor. Efectuarea plății de către client are valoarea unei confirmării exprese a facturii fiscale, iar eventualele solicitări ulterioare de modificare nu vor fi luate în considerare de către Pensiune.

Anulari / neprezentări / penalizări

Anularea unei rezervări se poate face fără a implica penalități cu cel mult 30 zile înainte de data începerii sejurului.
Anularea unei rezervări ferme în mai puțin de 30 zile până la data de începerii sejurului, atrage o penalitate echivalentă cu întreaga valoare a avansului achitat.
Neprezentare (sau rezervare neonorata) reprezintă rezervarea confirmată și neanulata în urma căreia clientul nu a ajuns la pensiune la data stabilită. În cazul neprezentării clientului in pensiune, suma achitată în avans se reține integral.
În cazul reducerilor de sejur anunțate de către clienți in timpul șederii, Pensiunea  își rezerva dreptul de a reține cu titlul de daune-interese a valorii serviciilor neconsumate, in baza evaluării punctuale a fiecărei situații.

Sosire și plecare

Cazarea se face începând cu ora 14.00 iar eliberarea camerelor se face până cel târziu la ora 11:00.

Bagajele pot fi păstrate la camera de bagaje timp de cel mult 24 de ore, fără plată.
Cazarea se face pe baza actului de identitate (carte identitate, pașaport, certificat de naștere în cazul copiilor).

Alocarea camerelor se face în funcție de disponibilitatea pensiunii din ziua cazării. Din acest motiv nu se poate garanta o camera pe un anumit etaj, camere alăturate sau situate într-un anumit sector. Solicitările de acest gen sunt considerate preferințe ale turiștilor pe care Pensiunea încearcă să le satisfacă în limita disponibilităților.
Parcarea este gratuita in limita locurilor disponibile.

Program funcționare Restaurant și Bar:

Programul de funcționare al terasei CASA RAUL, este 8:00 – 21.00.
Micul dejun se servește zilnic intre orele 8.00-10.00, în cadrul terasei,pranzul intre orele 12.00-14.00 iar cina intre orele 17.00-21.00.

Este strict interzisa introducerea în pensiune de alimente sau băuturi din incinta restaurantului.
Este strict interzis accesul în pensiune sau restaurant cu alimente și băuturi din exterior.

Fumatul:

Fumatul este interzis în incinta pensiunii, exceptând balcoanele camerelor și spațiile exterioare ale pensiunii amenajate/ dotate cu scrumiere.
Pensiunea își rezervă dreptul de a-i evacua pe clienții care nu respectă această obligație și de a le anula rezervarea.

Nevoi speciale:
Majoritatea spatiilor din pensiune sunt accesibile și persoanelor cu dizabilități. Orice nevoie specială trebuie anunțată în avans.

Animalele de companie

Este interzis accesul cu animalele de companie în incinta pensiunii. Pensiunea are dreptul să refuze cazarea clienților însoțiți de animale de companie sub sancțiunea anulării rezervării și  a plății unei penalități echivalente cu întreaga valoare a serviciilor aferente avansului.

Protecția Mediului:

Lenjeria și prosoapele se schimbă la 3 zile de cazare sau la cererea clientului.
Pentru semnalarea  schimbării lenjeriei sau prosoapelor oaspeții sunt rugați să se adreseze personalului pensiunii.

Siguranța:

Pensiunea și spatiile publice sunt supravegheate prin sistem video.
Pensiunea nu își asuma răspunderea pentru obiectele uitate, pierdute sau presupus furate în incita pensiunii, restaurantului, barului, zona parcare.
Pensiunea nu își asuma răspunderea asupra unor eventuale accidente sau traumatisme ce pot surveni în urma utilizării in mod neadecvat a dotărilor din cadrul pensiunii sau restaurantului.

Obligațiile Pensiunii

Pensiunea are obligația de a asigura clienților spațiul de cazare rezervat împreună cu serviciile suplimentare la nivelul calitativ impus de normele metodologice de clasificare.
În cazul în care, după începerea sejurului, o parte importantă din serviciile turistice comandate nu este realizată, Pensiunea are următoarele obligații:
a) să ofere clientului alternative corespunzătoare în vederea continuării sejurului, fără majorarea prețului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeași calitate şi cantitate;
b) să restituie clientului sumele ce reprezintă diferența dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice, împreună cu potențialele penalizări survenite din cauza încetării sejurului;
c) în cazul în care nu pot fi oferite clientului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure returnarea contravalorii serviciilor neprestate.
Pensiunea este răspunzătoare pentru buna executare a obligațiilor față de clienți, cu excepția următoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin T.C.G. se datorează clientului;
b) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unui caz fortuit sau de forţă majoră, așa cum aceste cazuri sunt definite de Codul civil (spre exemplu dar fără a se limita la: modificări de orar sau de itinerariu, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).

Obligațiile clientului

Clientul are obligația de a achita integral sejurul la momentul cazării, la recepția Pensiunii, în caz contrar Pensiunea având dreptul de a refuza cazarea.
Clientul are obligație sa anunțe Pensiunea prin telefon (0766722504) sau e-mail (ayravoyage@yahoo.com) în cazul in care in ziua de cazare sosește ulterior orelor 20.00, sub sancțiunea anulării rezervării și al reținerii cu titlu de daune-interese a sumelor plătite drept avans.
Clientul are obligația de a verifica la sosire lista de inventar a camerei pe care va trebui s-o predea in aceleași condiții la plecare, în caz contrar eventualele lipsuri sau degradări ale bunurilor din camera, vor fi suportate de acesta. In cazul in care la sosirea în cameră lista de inventar este diferită de obiectele de inventar prezente in camera, Clientul are obligația de a informa recepția referitor la acest aspect.
Clientul este răspunzător față de Pensiune pentru daunele provocate, din culpă sau cu intenție, celorlalți clienți sau personalului, clădirilor, mobilierului și echipamentelor pensiunii.
Este strict interzisă introducerea si folosirea în camerele Pensiunii de aparatura electrocasnică (cafetieră, storcător de fructe, fier de calcat, fierbător, etc.).

Clientul este răspunzător pentru luarea la cunoștință si respectarea T.C.G. pe întreaga durata a șederii.

Vizitatorii:

Clienții pot primi vizitatori în camerele de pensiune între orele 08:00 și 22:00, fără costuri suplimentare.
În cazul în care clienți primesc vizitatori în intervalul 22:00-08:00, aceștia din urmă vor trebui să achite diferența de tarif și să se înregistreze la recepție.

Conduita

Pensiunea își rezerva dreptul de a refuza cazarea sau servirea în restaurant a clienților în stare de ebrietate, nepoliticoși sau turbulenți care prin atitudinea lor aduc prejudicii imaginii pensiunii sau deranjează alți clienți.
Pensiunea își rezerva dreptul de a-și selecta clientela.

Reclamații

Reclamațiile privind calitatea serviciilor turistice prestate se vor face pe loc, pe toată durata șederii turiștilor în Pensiune. Reclamații ulterioare încheierii sejurului nu vor fi luate in considerare de către Pensiune.
Reclamațiile privind prejudiciul cauzate prin furtul, distrugerea sau deteriorarea bunurilor aduse de client în pensiune trebuie aduse la cunoștința pensiunii  în cel mult 24 de ore de la data la care

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile si obligațiile părților prevăzute de T.C.G., precum si toate efectele juridice pe care le produc T.C.G. vor fi interpretate si guvernate în conformitate cu legislația română în vigoare.
Toate litigiile născute din sau în legătura cu prestarea serviciilor ce formează obiectul T.C.G. vor fi soluționate  de către instanțele judecătorești române competente de la sediul societății SC AYRA VOYAGE SRL

Dispoziții finale
Pensiunea are dreptul să modifice unilateral oricând T.C.G.
Modificarea T.C.G. va fi opozabilă clienților de la data la care le-a fost adusă la cunoștință prin orice mijloc (afișare, e-mail, etc.).
Modificarea T.C.G. nu va aduce atingere tarifelor în cazul rezervărilor deja confirmate.

SC AYRA VOYAGE SRL
prin administrator unic

Politica de plati

Plățile se efectuează cash la recepția pensiunii sau cu cardul, in moneda românească.

Card-uri acceptate:

Visa card
Master card
Carduri electronice de vacanta